Propisi za baterije

www.iss.rs

Naslov na srpskom jeziku

Sekundarne litijumske baterije za laka električna vozila (EV) – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

Naslov na engleskom jeziku

Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications – Part 1: General safety requirements and test methods

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj evropski standard utvrđuje postupak ispitivanja i kriterijume prihvatljivosti u pogledu bezbednosti sistema zamenljivih litijum-jonskih ćelija i baterija za klase napona A i B koji se koriste kao baterije za vuču ili za pogon električnih drumskih vozila. Ovaj evropski standard se odnosi na ispitivanje bezbednosti ćelija i baterija onda kada se primenjuju u vozilima. Ovaj evropski standard se ne primenjuje za procenu bezbednosti skladištenja ćelija i baterija, proizvodnje vozila, popravke i održavanja. Laka EV obuhvataju sva vozila na električni pogon sa dva, tri i četiri točka, od kategorije L1 do kategorije L7 prema ECE/TR ANS-WP29-78r2e definiciji, kao i sva vozila na električni pogon, uključujući hibridna drumska vozila (PHEV) priključena na pomoćna kola, koja svu ili deo energije za napajanje dobijaju iz sistema za akumuliranje električne energije (RESS) u vozilu koji se mogu ponovo puniti. Ovaj evropski standard omogućava uspostavljanje plana ispitivanja samo za pojedinačnu ćeliju i bateriju, koji je predmet ugovora između kupca i dobavljača. Da bi se uradio namenski plan ispitivanja odgovarajuće procedure ispitivnja i/ili uslovi ispitivanja litijum-jonskih ćelija i baterija, prema zahtevu, mogu da se odvoje od standardnih ispitivanja koje daje ovaj standard. Ovaj evropski standard se primenjuje za sve sisteme baterija koji se koriste zajedno sa proizvodima ili sistemima opisanim u seriji IEC/TS 61851 3. NAPOMENA Ispitivanje na nivou ćelije je specificirano u seriji IEC 62660. Ovaj evropski standard se ne odnosi na: – litijumske ćelije; – baterije koje nisu litijum-jonske; – primarne baterije (uključujući litijum-jonske); – baterije koje su obuhvaćene serijom ISO 12405.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European Standard specifies test procedures and provides acceptable safety requirements for voltage class A and voltage class B removable lithium-ion battery (packs and) systems, to be used as traction batteries of or for electrically propelled road vehicles. This European Standard is related to the testing of safety performance of battery packs and systems for their intended use for a vehicle. This European Standard is not intended to be applied for the evaluation of the safety of battery packs/systems storage, vehicle production, repair and maintenance services. Light EV includes all electrically propelled two, three and four wheeled vehicles of category L1 up to Category L7 according to the definition of ECE/TR ANS-WP29-78r2e and all electrically propelled or assisted cycles including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their energy from on-board rechargeable energy storage systems (RESS). This European Standard enables setting up a dedicated test plan for an individual battery pack/system subject to an agreement between customer and supplier. If required, the relevant test procedures and/or test conditions of lithium-ion battery packs and systems may be selected from the standard tests provided in this standard to configure a dedicated test plan. This European Standard applies to all battery systems intended to be used in conjunction with products or systems described in the IEC/TS 61851 3 series. NOTE Testing on cell level is specified in the IEC 62660 series. This European Standard does not apply to: – lithium cells; – batteries other than lithium ion types; – primary Batteries(including lithium types); – batteries covered by the ISO 12405 series.

Komisija za standarde

N021 – Ћелије и батерије

ICS

29.220.30 – Sekundarne ćelije i akumulatori sa bazom

Direktive

Nema informacija.

Nacionalni propis

Nema informacija.

National action

Nema informacija.

Deskriptori

sekundarne, litijumske baterije, laka električna vozila (EV), zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

Comments are closed.