Проблеми на инфраструктурата на зарядните станции за електромобили

 

Проблеми на инфраструктурата на зарядните станции за електромобили

1. НА КАКЪВ ЕТАП Е ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЗАРЯДНИТЕ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ?

Акумулаторната батерия е основен източник на ел. енергия за задвижване на електромобила и за осигуряване на нормалната работа на всички бордови агрегати и системи на електромобила. Акумулаторната батерия е инсталирана на борда на електромобила и се носи от него. След изчерпване на електрическият заряд на акумулаторната батерия тя трябва да се презареди.

Презареждането на акумулаторната батерия е възстановяване на нейният първоначален електрически заряд и съответно енергийната възможност за експлоатация на лектромобила. Презареждането на акумулаторната батерия на ”чисто” електрическите електромобили, става технологично с ел. ток чрез включване към външен източник на ел. енергия. Всички електромобили са оборудвани с бордови зарядни устройства, които преобразуват входното променливо напрежение от външния източник в съответното за акумулаторната батерия постоянно напрежение.

Между електромобила и външният източник на ел. енергия има техническо средство, наречено зарядна станция, което адаптира електрическите параметри на захранващата ел. мрежа към електрическите параметри на зарядното устройство на електромобила и конструкцията на електрическия контакт предназначен за включване на електромобила за презареждане. /EVCE – electric vehicle charging equipment/.

Презареждането е електрохимичен процес, който продължава определено време. Продължителността и качеството на процеса на презареждане е в пряка зависимост от капацитета на акумулаторната батерия и отдавания към акумулаторната батерия ел заряд/ел. ток/. Ограничително условие за скоростта на презареждане е допустимия максимален ел. ток за съответния вид акумулаторна батерия.

Например:
Акумулаторна батерия с капацитет 200 АЧ, ако има ограничение за тока на зареждане 20% от капацитета, т.е. 40 А, трябва да се презарежда 5 Ч минимум, без отчета на к.п.д. на зарядното устройство, ако ограничението е 100% и повече проценти тогава ограничението за времето на презареждане се лимитира от електропреносната мрежа и зарядното устройство/ преобразувателя на напрежение – променливо в постоянно/. В популярната практика зарядните станции се спесифицират като ниво 1, 2 и 3.

• Зарядните станции ниво 1 и 2 условно се наричат за конвенционален и ускорен заряд.
• Зарядните станции ниво 1 и 2 не са преобразуватели на променливо напрежение в постоянно напрежение.

Тези зарядни станции осигуряват необходимото променливо напрежение за бордовото зарядно устройство на електромобила с максимален товар 15 А за ниво 1 и 3и 2 А за ниво 2.

Ниво 1 са основно предназначени за домашна/ гаражна/ употреба. Ниво 2 сa зарядни станции предназначени за обща употреба, които освен адаптацията на електрическите
параметри на захранващата ел. мрежа към електрическите и конструктивни параметри на електромобила осигуряват и изпълнението на допълнителни функции като:
• отчет на потребяваната ел. енергия и остойностяването й,
• приемане на поръчки за презареждане на електромобили,
• охранителни функции,
• информационни справки за електромобила и състоянието на акумулаторната батерия,
• комуникационен диалог със доставчика на ел. енергия или оператора на зарядните станции и други.

Ниво 2 е подходящо за обществено зареждане, на обществени паркинги с паркоместа оборудвани за целта, паркинги на супермаркети, летища, гари, метростанции, фирмени паркинги и др. подобни.

За ниво 1 и 2 не са необходими инвестиции в електропреносната мрежа. Наличните резерви в електропреносната мрежа могат да осигурят необходимата ел. мощност за захранване на зарядните станции ниво 1 и 2.

прочети целия текст

Виж всички анализи

Comments are closed.