Da li je AGM baterija isto što i akumulator sa gelom?

Osustvo kiseline koja slobodno pliva u kućištu akumulatora je nophodno kod ugradnje u kabinski prostor vozila ili njegov prtljažnik što je čest slučaj kod većine luksuznih vozila.


Osustvo kiseline koja slobodno pliva u kućištu akumulatora je nophodno kod ugradnje u kabinski prostor vozila ili njegov prtljažnik što je čest slučaj kod većine luksusznih vozila. Midac je među retkim proizvođačima na svetu koji su ovladali AGM tehnologijom, koja ima brojne prednosti u odnosu na baterije sa slobodnim elektrolitom.
Šta je to AMG. Skraćenica AGM potiče od Absorbent Glass Mat, a reč je o specijalnom materijalu koji se nalazi između rešetaka, a koji u sebe upija i u sebi zadržava svu kiselinu koja je elektrolit u kućištu baterije. Pored same činjenice da je ovakav akumulator potpuno zaštićen od curenja, njegove bolje performanse obezbeđene su i odsustvom stratifikacije, odnosno odvajanja elektolita u slojevima, čime se smanjuje njegova efikasnost.
AGM baterije, kao što je Midac Itineris AGM, može se postaviti na bilo koje mesto u bilo kom položaju. Činjenica da je hermetički zatvoren, bez slobodnog elektrolita čini ga idealnim za upotrebu u čamcima, brodovima i jahtama, gde ljuljanje na talasima stvara opasnost od curenja kiseline. Ovo je i Stop-start baterija, pa je karakteriše i sposobnost izuzetno velikog broja ciklusa punjenja i pražnjenja (12-15.000), malo samopražnjenje pri stojanju, kao i velika startna snaga. Takođe, izuzetno su otporne na duboka samopražnjenja.

Pojmove AGM i Gel takođe ne treba mešati i sa podatkom da li je akumulator predviđen za vozila sa stop-start sistemom. U poslednjih 10-ag godina, velik broj vozila opremljen je stop – start sistemima koji isključuju motor kada vozilo stoji. Uvođenjem ovih sistema koji znatno više opterećuju akumulator (veći broj startovanja, rad brojnih svetala, ventilacije, klime dok motor ne radi) pojavila se i potreba za adekvatnim akumulatorima, koji imaju veću snagu i izdržavaju daleko veći broj ciklusa punjenja i pražnjenja od običnih akumulatora. Važno je znadi da se u vozilu sa start-stop sistemo ne mogu koristiti obični akumulatori zbog toga što je napon punjenja neodgovarajući. Sa druge strane, start-stop akumulatori mogu se koristiti u vozilima bez ovog sistema, pogotovo ako se vozilo ekstremno često pali i gasi, kao što je to slučaj u taxi službama.
Da li je AGM baterija isto što i akumulator sa gelom? Ova dva pojma često se mešaju, a odgovor je: nije isto. AGM zadržava elektrolit u specijalnim sepratorima od mikro vlakana, dok je kod gel akumulatora u elektrolit dodat aditiv na bazi slilikona, koji ga zgušnjava i pretvara u gel, po čemu su i dobili ime. Funkcija gela je praktično ista kao i kod AGM-a, i sprečava “ bućkanje” i prosipanje slobodnog tečnog elektrolita. AGM akumulatori su daleko prodavaniji od gel akumulatora, obzirom da su jeftiniji, i da u istoj veličini raspolažu većim kapacitetom od baterija sa gelom.