Amonijak,hladjenjehttp://www.kgh-kongres.rs/images/2016/doc/ppt/44-Srdic.pdf

7. HVAC&R Congress and ExhibitionEvent Dates:December1, 2016

Tri temperaturna režima: – LT (nisko temperaturni režim)- MT (srednje temperaturni režim)- HT(visoko temperaturni režim)Zahtev korisnikaRashladni sistem mora biti:-Energetski efikasan -Bezbedan po okolinu i ljude -Uz prihvatljivu vrednost investicije-Sa kvalitetanim sistemom za nadzor i upravljanje-Sa industrijskom opremom (kompresori, kondezatori, isparivači, hladnjaci…)

Sistemi HT i MT Indirektno hlađenje – propilen glikolSistemi LTDirektno hlađenje – amonijakVeći udeo indirektnog hlađenjaTri temperaturna režima: – LT (temperatura to=-36°C)- MT (temperatura to=-12°C)- HT(temperatura to=-5°C)

Tri temperaturna režima: – LT (temperatura to=-36°C)- MT (temperatura to=-12°C)- HT(temperatura to=-5°C)Sistemi HTIndirektno hlađenje – propilen glikolSistemi LT i MT Direktno hlađenje – amonijakVeći udeo direktnog hlađenja

Ventilska grupa isparivača

Koncentracija NH3 ppmUticaj na nezaštićenog čovekaVreme boravka20Oseća se neprijatan miris. Pri manjim temp. (ispod 0ºC) miris se oseti i pri 5 ppm.Neograničeno50Pojačan neprijatan mirisNe boraviti duže nego što je potrebno100Nije opasan za zdrave ljude. Neprijatanosećaj.Napustiti prostoriju što je pre moguće400-700Trenutna iritacija oka, nosa i respiratornih organa.Nema težihposledica1700Kašalj, grčevi i ozbiljna iritacija disaj.organa preko 30 min. možedovesti do ozbiljnih potreba2000 -5000 Kašalj, grčevi i ozbiljna iritacija disaj.organaza 30 min ili manje može nastupiti smrt5000Paraliza, gušenje.Smrt za nekoliko minutaCurenje amonijaka

Curenje amonijaka u hladnjači

Hlađeni prostori

Comments are closed.