KONOPLJA CANNABIS

Konoplja – biljka više lica i neograničenih mogućnosti

850 views

Published on 

Prezentacija sa seminara u Bačkom Petrovcu 4.6.2015.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 Konoplja – biljka više lica i neograničenih mogućnosti

 1. 1. Konoplja – biljka više lica i neograničenih mogućnosti Bc. Saša Vidović
 2. 2. Mom čukundedi Simi…
 3. 3. ➔ Prvi nalazi 10 – 12 hiljada godine p.n.e. ➔ Herbarijum kineskog cara Šen Nunga iz‐ 2740 godine p.n.e. predstavlja prvi pisani zapis o konoplji i njenom korištenju u lečenju1 ➔ Poreklo u jugoistočnoj Aziji ➔ Bivša Jugoslavija u prvoj polovini XX veka jedan od najznačajnijih svetskih proizvođača ➔ Pad proizvodnje sa pojavom veštačkih vlakana Konoplja – istorija
 4. 4. Familija: Cannabaceae Rod: Cannabis Vrste: C. sativa − gajena konoplja C. indica − indijska konoplja C. ruderalis Konoplja
 5. 5. ➔ Cannabis sativa L. sa sadržajem THC pod 0,3% (u EU pod 0,2%). ➔ Jednogodišnja, zeljasta biljka. ➔ Prirodno stanje konoplje je dvodomo sa izraženim polnim dimorfizmom tj. morfološkim razlikama između muških i ženskih biljaka. ➔ Postoje i jednodome vrste. Industrijska konoplja
 6. 6. Upotreba industrijske konoplje Rawson, 2005
 7. 7. Upotreba industrijske konoplje Rawson, 2005
 8. 8. ➔ HELENA ➔ Dvodoma konoplja Prinos stabla: 10-15 t/ha Sadržaj vlakna: 28-32 % Prinos vlakna: 3.000 – 4.500 kg/ha Prinos pozdera: 7.000 – 10.000 kg/ha Prinos zrna: 800 – 1.000 kg/ha Sadržaj ulja: 28 – 32 % Prinos ulja: 250 – 300 kg/ha Sadržaj proteina: 22 – 25 % Prinos proteina: 180 – 230 kg/ha Sikora,2014 Novosadska konoplja
 9. 9. Novosadska konoplja
 10. 10. ➔ Seme konoplje ➔ Proteini: ➔ 25% u neočišćenom zrnu ➔ 45% u oljuštenom zrnu ➔ Dobra apsorpcija zahvaljujući nedostatku tripsina ➔ Pogodan i za osobe sa celijakijom jer ne sadrži gluten ➔ Izuzetan sadržaj aminokiselina ➔ Nizak sadržaj lizina onemogućava korištenje konoplje kao jedinog izvora biljnih proteina Nutritivni profil konoplje
 11. 11. ➔ Seme konoplje ➔ Proteini: ➔ Glavni protein – edestin 60 – 80% ukupne sadržine proteina, u ravnoteži s albuminem ➔ Edestin je komercijalno dostupan u Kini, ali je njegova cena izuzetno visoka ➔ Proteini konoplje se proizvode iz pogače koja nastaje tokom proizvodnje ulja od semenki konoplje ➔ Proteinski izolat semena konoplje ima sposobnost formiranja filma, što omogućava proizvodnju biorazgradivih ili jestivih pakovanja za hranu. Nutritivni profil konoplje
 12. 12. ➔ Aminokiselinski sastav pogače semena konoplje Nutritivni profil konoplje Amino kiselina Mg/100 g Amino kiselina Mg/100 g Alanin (Ala) 5,1±0,04 Lisin* (Lys) 4,4±0,06 Arginin (Arg) 10,1±0,06 Metionin* (Met) 2,7±0,05 Asparaginska kiselina (Asp+Asn) 11,5±0,04 Prolin (Pro) 6,1±0,05 Cistein* (Cys) 1,6±0,06 Serin (Ser) 5,0±0,06 Fenilalanin* (Phe) 4,9±0,05 Tirosin* (Tyr) 2,7±0,04 Glicin (Gly) 5,1±0,05 Treonin* (Thr) 3,8±0,04 Glutaminska kiselina (Glu+Gln) 17,1±0,06 Triptofan* (Trp) 1,6±0,03 Histidin (His) 2,7±0,07 Valin* (Val) 4,5±0,06 Isoleucin* (Ile) 3,9±0,07 Ukupno (EAK) (%) 37,3 Leucin* (Leu) 7,2±0,06 Ukupno (AK) 62,7 Radočaj i sar. 2011
 13. 13. Nutritivni profil konoplje Callaway, 2004 (Finola) Vitamini i minerali Sadržaj (mg/100g) Vitamin E (ukupno) 90 Alfa-tokoferol 5 Gama-tokoferol 85 Tiamin (B1) 0,4 Riboflavin (B2) 0,1 Fosfor (P) 1160 Kalijum (K) 859 Magnezijum (Mg) 483 Kalcijum (Ca) 145 Gvožđe (Fe) 14 Natrijum (Na) 12 Mangan (Mn) 7 Cink (Zn) 7 Bakar (Cu) 2
 14. 14. Nutritivni profil konoplje Callaway, 2004 (Finola)
 15. 15. ➔ Ulje od konoplje je ➔ Ulje dobijeno hladnim presovanjem semena C. Sativa L.! ➔ RSO – Hašišno ulje ➔ CBD – „ulje“ sa visokim sadržajem kanabidiola dobijeno destilacijom ili ekstrakcijom cvetova konoplje ➔ Esencijalno ulje dobijeno destilacijom ili ekstrakcijom zelenih delova konoplje Nutritivni profil konoplje
 16. 16. ➔ Ulje od konoplje ➔ Esencijalne masne kiseline ➔ predstavljaju glavni izvor energije; ➔ sastojci su fosfolipida, strukturnih elemenata u ćelijskim membranama; ➔ prekursori su važnih jedinjenja sa hormonskim dejstvom, kao što su prostanglandini, tromboksani i leukotrieni; ➔ učestvuju u regulaciji nivoa lipida u krvnoj plazmi (Dimić, 2005). Nutritivni profil konoplje
 17. 17. ➔ Ulje od konoplje ➔ obezbeđuje organizmu niz neophodnih materija i pomaže u prevenciji različitih bolesti. Zahvaljujući visokom sadržaju esencijalnih masnih kiselina, ima veliku prednost u odnosu na druga biljna ulja; ➔ ima dobar senzorski kvalitet, pa se upotrebljava kao dodatak u pripremi različitih jela; ➔ kao komponenta u kozmetičkim preparatima štiti kožu i usporava neizbežan proces starenja kože; Nutritivni profil konoplje
 18. 18. ➔ Ulje od konoplje ➔ Hladno ceđeno, jestivo nerafinisano konopljino ulje daje specifičan ukus različitim jelima i može biti alternativa maslinovom ulju při pripremanju salata, mariniranog povrća i soseva ➔ Upotreba ulja ograničena, zbog stvaranja nepoželjnih produkata polimerizacije i oksidacije tokom zagrevanja na višu temperaturu. ➔ Ima veoma povoljan odnos n-6/n-3 masnih kiselina u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (Piller, 2011). Nutritivni profil konoplje